+ 421 905 222 533

car rental

service

Podmienky

PODMIENKY PRI PRENÁJME VOZIDLA

Doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o prenájme vozidla

-Fyzické osoby

občiansky preukaz alebo cestovný pas
vodičský preukaz skupiny B, vydaný minimálne 12 mesiacov pred začatím prenájmu vozidla
kreditná/debetná karta na zloženie zálohy (pri vozidlách ekonomickej triedy nie je potrebná)

-Právnické osoby / SZČO

občiansky a vodičský preukaz osôb ktoré budú vozidlo používať
splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste
objednávka podpísaná osobou uvedenou vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste, alebo splnomocnenou osobou


Platobné podmienky

-Fyzické osoby / SZČO

platba za prenájom je realizovaná pri preberaní vozidla v hotovosti a vopred.

-Právnické osoby

akceptujeme platbu v hotovosti, alebo bankovým prevodom.
za prenájom sa platí pri zapožičaní vozidla a to na celé obdobie prenájmu
v prípade predĺženia prenájmu je potrebné doplatiť na pobočke prenajateauta.sk s.r.o., najneskôr do 24 hodín od uplynutia platnosti pôvodnej zmluvy
v prípade že sa vozidlo pristavuje mimo Bratislavy autopožičovňa požaduje platbu za prenájom vopred a to vo výške celej sumy prenájmu auta


Depozit (záloha) za vozidlo

-Fyzické osoby / SZČO


záloha sa skladá pri zapožičaní vozidla spolu so sumou za prenájom vozidla, záloha Vám bude vrátená v pripade nepoškodeného vozidla hned pri jeho prevzatí

výška zálohy za každé vozidlo je uvedena v popise

-Právnické osoby

informácie o výške zálohy nájdete v opise kazdeho vozidla


Ceny prenájmu auta, účtovanie a DPH

ceny prenájmu sú uvedené v cenníku
ceny sú uvedené v EUR bez DPH
v cenníku sú uvedené ceny za 24h prenájmu (1 deň) závisle od typu vozidla.
ceny za dlhodobý prenájom, nad 1 mesiac Vám budú zaslané na základe Vaších požiadaviek, pre kalkuláciu dlhodobého prenájmu nás kontaktujte.

V cene prenájmu auta je zahrnuté
počet najazdených kilometrov podľa dohody uvedenej na zmluve.
zákonné poistenie
havaríjne poistenie so spoluúčasťou 10%, minimálne 350 EUR
dialničná známka pre SR
asistenčné služby pri poruche vozidla a služby spojené s likvidáciou poistnej udalosti
umytie vozidla


Dĺžka prenájmu auta

jeden mesiac prenájmu = 30 dní
pri prekročení tejto doby o viac ako 1 deň, sa účtuje ďalší deň prenájmu
jeden deň prenájmu = 24h
pri prekročení tejto doby o viac ako 2h sa účtuje ďalší deň prenájmu


Dlhodobý prenájom auta

dlhodobý prenájom znamená prenájom na viac ako jeden mesiac
ceny za dlhodobý prenájom, nad 1 mesiac Vám budú zaslané na základe Vaších požiadaviek, pre kalkuláciu dlhodobého prenájmu a informácie o dlhodobom prenájme Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 222 533

Pristavenie a odstavenie vozidla

bezplatne v rámci Bratislavy v pracovných hodinách od 9:00 do 16:00 v pracovné dni
za pristavenie vozidla mimo Bratislavy sa účtuje poplatok podľa aktuálneho cenníka a to 1eur/km
Pri dlhodobom prenájme je pristavenie v SR bezplatnePoistenie

všetky vozidlá sú zákonne aj havarijne poistené
spoluúčasť za škody na vypožičanom vozidle hradí nájomca, vo výške 10% zo vzniknutej škody , minimálne 350 EUR
spoluúčasť sa môže líšiť ak ste si rezervovali auto cez sprostredkovateľa, pre zistenie výšky spoluúčasti navštívte stránku sprostedkovateľa
pre plnenie poistnej udalosti je potrebné predložiť TP a kľúče, vsetku dokumentáciu o nehode a policajnú správu v opačnom prípade je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške
v prípade užitia drog, alkoholických nápojov alebo iných omamných látok je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške
plné poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti podľa platných poistných podmienok aktuálne poisťovne. nevzťahuje sa na škody spôsobené úmyselne, nedbanlivosťou, alebo pod vplyvom návykových látok.
pri riešení poistnej udalsti alebo pokuty od orgánov štátnej moci Vám bude účtovaný administratívny poplatok 150 EUR.


Cesta do zahraničia

cesta je povolená do krajín: Česká Republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko. Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto skutočnosti oboznámiť prenajímateľa vopred a krajiny musia byť zaznamenané v nájomnej zmluve
cesta do ostatných krajín EU, Čiernej Hory, Srbska, a Švajčiarska, je možná iba po predchádzajúcej dohode medzi nájomcom a prenajímateľom a musia byť uvedené v nájomnej zmluve, pri ceste do týchto krajín sa môžu objaviť dodatočné poplatky. Informujte sa vopred telefonicky alebo mailom.
cesta nie je možná do krajín: Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, Krajiny bývalej Juhoslávie(okrem Chorvátska, Slovinska, Čiernej Hory, Srbska), Turecko, Rusko, Bielorusko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Španielsko, Portugalsko, Grécko, Velká Británia a všetky krajiny mimo územia Európy


Tankovanie a čistenie vozidla

nájomca preberá vozidlo s plnou nádržou a je povinný ho vrátiť s plnou nádržou
v prípade že nájomca vráti vozidlo s nižším stavom pohonných hmôt, ako ho prevzal, bude účtovaná suma 150 eur vozidlo je nájomcovi odovzdané vyčistené zvonku aj vnútri a ten nie je povinný vozidlo pred vrátením čistiť
pri nadmernom znečistení (napr: zvieracie chlpy vo vozidle, hlboké škvrny na sedadlách a čalunení) Vám bude účtovaný poplatok za tepovanie vozidla 100 EUR bez DPH


Ďalšie informácie

autopožičovňa nezodpovedá za majetok nájomcu a za veci ponechané vo vozidle
ceny sú stanovené dohodou a autopožičovňa si vyhradzuje právo na úpravu cien
autopožičovňa si vyhradzuje zamietnutie prenájmu bez udania dôvodu
autopožičovňa si vyhradzuje v prípade potvrdenej rezervácie a nedostatku vozidiel, prenajať zákazníkovi vozidlo rovnakej alebo vyššej kategórie za dohodnutú cenu, v prípade že takého vozidlo nebude k dispozícii, pracovník autopožičovne o tom zákazníka vopred informuje
v prípade že ste si vozidlo rezervovali cez sprostredkovateľov, môžu byť podmienky odlišné, v tomto prípade navštívte stránku sprostredkovateľa pre zistenie presných podmienok, prípadne sa informujte u nás emailom alebo telefonicky